Formularz Reklamacyjny

Wyrażam zgodę na obciążenie mnie kosztami w wysokości 300 zł w przypadku stwierdzenia przez serwisantów wad powstałych z winy niewłaściwego użytkowania lub w przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu.

Zasadność reklamacji oceniana będzie zgodnie z warunkami zapisanymi w karcie gwarancyjnej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przetwarzaniem zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Formularz w wersji papierowej oraz regulamin rozpatrzenia reklamacji

Formularz Reklamacyjny

Regulamin Rozpatrywania Reklamacji

Informacja RODO | Polityka Prywatności