Formularz Reklamacyjny

Wyrażam zgodę na obciążenie mnie kosztami w wysokości 300 zł w przypadku stwierdzenia przez serwisantów wad powstałych z winy niewłaściwego użytkowania lub w przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu.

Zasadność reklamacji oceniana będzie zgodnie z warunkami zapisanymi w karcie gwarancyjnej.

Formularz w wersji papierowej oraz regulamin rozpatrzenia reklamacji

 

 

 

 

 

 

Formularz Reklamacyjny

Regulamin Rozpatrywania Reklamacji