Informacje o firmie

Firma Handlowa „EPI” Piotr Piotrowski
39-200 Dębica, Rynek 10
NIP: 8720001210,
REGON: 850010641
info@piotrowski-okna.pl

Nr. Konta PLN      – PL 39 1240 4807 1111 0010 4426 3211
Nr. Konta EURO  – PL 53 1240 4807 1978 0010 4635 4676