GRUNTON mieszanki wypełniające

Budowa Kanalizacji i Wodociągu

Jak doskonale wypełnić wykop?

Budowa infrastruktury podziemnej, szczególnie w rejonie ruchliwych ulic, wymaga dobrej organizacji pracy. W realizacjach takich jak budowa kanalizacji czy budowa wodociągu, roboty należy wykonywać szybko i bardzo dokładnie, aby zapobiec późniejszym awariom, np. osiadaniu nawierzchni wskutek niedostatecznego zagęszczenia gruntu. Rozwiązania tradycyjne takie jak np. zamułka piaskowa często niespełnianą oczekiwań firm wykonawczych ze względu na trudności w zabudowie. Firma CEMEX przygotowała dla Klientów rodzinę mieszanek GRUNTON, przeznaczonych do wypełniania wykopów, nieczynnych kanałów itp.

 

GRUNTON – gwarancja całkowitego wypełnienia

Ciekła konsystencja produktów GRUNTON gwarantuje ich doskonałe właściwości wypełniające. Mieszanki są samozagęszczalne – nie wymagają użycia dodatkowej energii w celu ich zagęszczenia, natomiast po stwardnieniu zachowują właściwości bardzo dobrze zagęszczonego gruntu. Na budowę dostarcza się je betonomieszarkami, a rozładunek 1 m³ mieszanki trwa tylko 5 minut. Ponadto, dzięki tym właściwościom, budowa kanalizacji lub budowa wodociągu w obszarach gęstej zabudowy jest bezpieczna (brak zagrożenia uszkodzenia ścian fundamentowych okolicznych budynków podczas stosowania sprzętu zagęszczającego grunt).

GRUNTON – doskonałe właściwości

 • płynna konsystencja (zapewnia dokładne otulenie rurociągów i wypełnienie wykopów)
 • znacznie lepsze zdolności wypełniające niż np. zamułka piaskowa
 • wytrzymałość – podobna do zagęszczonego gruntu*
 • możliwość wykopania przy pomocy tradycyjnego sprzętu do robót ziemnych
 • zgodność z Rekomendacją Techniczną IBDiM nr RT/2013-02-0130 lub Kartą Techniczną*
 • samozagęszczalność – produkty nie wymagają wibrowania ani ubijania
 • po stwardnieniu – w całej objętości jednorodne parametry zbliżone do zagęszczonego gruntu (np. wskaźnik zagęszczenia, wtórny moduł odkształcenia, wskaźnik nośności CBR)*
 • brak osiadania po związaniu

* w zależności od wariantu produktu – szczegóły na temat parametrów technicznych znajdują się w Kartach Technicznych oraz Rekomendacji Technicznej nr RT/2013-02-0130.

GRUNTON – korzyści wynikające z zastosowania

 • krótsza budowa wodociągu lub kanalizacji wynikające z braku konieczności zagęszczania, itp.
 • niższe koszty robocizny, sprzętu oraz utrzymania sieci
 • szybsze prowadzenie robót w specyficznych warunkach (np. na obszarach zabytkowych)
 • zmniejszone ryzyko uszkodzenia instalacji podczas budowy, możliwość zwężania wykopów
 • bezpieczna budowa kanalizacji lub wodociągu dla otaczających budynków w warunkach gęstej zabudowy.

GRUNTON – warianty produktu

GRUNTON DR
GRUNTON DR to wariant mieszanki, który oparty jest na kruszywie o maksymalnym uziarnieniu do 2 mm. Mieszanki tego typu doskonale sprawdzają się podczas wypełniania wykopów wąsko przestrzennych, nieczynnych zbiorników, kolektorów wyłączonych z eksploatacji itp. GRUNTON DR dostępny jest w szerokim zakresie wytrzymałości na ściskanie -  od 0 do 10 MPa. GRUNTON DR może być podawany przy użyciu standardowej pompy do betonu.

GRUNTON GR
GRUNTON GR to wariant mieszanki, który oparty jest na kruszywie o maksymalnym uziarnieniu do 16 mm. Mieszanki tego typu doskonale sprawdzają się do wymiany gruntów nienośnych oraz jako ulepszone podłoże lub podbudowa w budownictwie komunikacyjnym. GRUNTON GR dostępny jest w szerokim zakresie wytrzymałości na ściskanie - od 0 do 10 MPa. GRUNTON GR może być podawany przy użyciu standardowej pompy do betonu.

GRUNTON Pipe Filler
GRUNTON Pipe Filler to wariant mieszanki, który oparty jest na kruszywie o maksymalnym uziarnieniu do 2 mm. Mieszanki tego typu zostały zaprojektowane do wypełniania przestrzeni o niewielkich prześwitach. Mieszanki te charakteryzują się doskonałą płynnością oraz urabialnością. GRUNTON Pipe Filler jest szczególnie polecany do wypełniania nieczynnych instalacji, rur oraz przestrzeni międzyrurowych podczas budowy przecisków lub podczas renowacji sieci wod-kan. GRUNTON Pipe Filler może być podawany przy użyciu standardowej pompy do betonu.

GRUNTON Rapid
GRUNTON Rapid to wariant mieszanki, który oparty jest na kruszywie o maksymalnym uziarnieniu do 16 mm. Mieszanki GRUNTON Rapid produkowane są w konsystencji S1/S2, jednak nie wymagają wibrowania podczas układania. Ze względu na bardzo szybkie uzyskiwanie nośności warstwy wykonanej z mieszanek GRUNTON Rapid polecany jest szczególnie tam, gdzie szybkość realizacji inwestycji jest szczególnie istotna (np. awarie sieci wod-kan w pasie jezdni itp.)

GRUNTON – możliwe zastosowania mieszanek

Wypełnianie wykopów liniowych
Wypełnianie nieczynnych przewodów rurowych i kanałów
Wypełnianie przestrzeni pierścieniowych
Wypełnianie pustych przestrzeni podczas budowy tuneli
Wypełnianie wyeksploatowanych zbiorników podziemnych
Wypełnianie wyremontowanych lub nieczynnych przejść i przejazdów podziemnych
Wypełnianie za fundamentami i zabezpieczanie przestrzeni roboczych
Wymiana gruntów nienośnych i wgłębne wzmacnianie gruntów

GRUNTON – zawsze najwyższa jakość

Do produkcji mieszanek GRUNTON używamy najlepszych surowców, spełniających wysokie wymagania Polskich i Europejskich Norm. Ich jakość jest nieustannie kontrolowana przez podmioty i instytuty badawcze oraz dodatkowo weryfikowana w wytwórniach firmy CEMEX. Ponadto w naszych wytwórniach betonu wdrożono system Zakładowej Kontroli Produkcji.

Pobierz folder GRUNTON