Informacja RODO

 

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRAWACH PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBOM, KTÓRYCH DANE PRZETWARZANE SĄ PRZEZ FIRMĘ HANDLOWĄ „EPI” PIOTR PIOTROWSKI.

 

 

CZYM JEST RODO ?

 

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) RODO zwane też GDPR. RODO wprowadza nowe zasady ochrony danych osobowych w organizacjach, które oferują towary i usługi dla obywateli Unii Europejskiej (UE) lub dla takich, które zbierają i analizują dane powiązane z obywatelami UE – niezależnie od tego gdzie organizacje te się znajdują.

 

 

Rozporządzenie ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych. W tej chwili w Polsce brak jeszcze opublikowanych krajowych przepisów o ochronie danych osobowych, zachęcamy jednak do śledzenia tematu.

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ EPI

 

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem” pragniemy poinformować, że:

 

 

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Handlowa „EPI” Piotr Piotrowski z siedzibą w Dębicy przy ulicy Rynek 10

 

 

Kontakt z nami możliwy jest:

 • z oddziałem Firmy,
 • Biurem Obsługi Klientów pod numerem 14 670 43 76, 14 681 59 11, 14 300 01 26, od poniedziałku do soboty w godzinach od 9.00 do 17.00
 • listownie – na adres korespondencyjny : Firma Handlowa „EPI” Piotr Piotrowski z siedzibą w Dębicy przy ulicy Rynek 10

 

Inspektor Ochrony Danych

W firmie powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych kierując korespondencję na adres Piotr.piotrowski@piotrowski-okna.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Firmy.

W jakim celu Firma przetwarza dane osobowe

Firma może przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:

 • realizacji umowy, której są Państwo stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Firma będzie przetwarzał dane w okresie realizacji umowy,
 • dochodzenia roszczeń powstałych w związku z wykonywaniem czynności oraz innych wynikających z przepisów prawa, a także w celu obrony przed roszczeniami, do momentu przedawnienia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Firmy,
 • rozpatrywania reklamacji i roszczeń w oparciu o prawnie uzasadniony interes Firmy do momentu przedawnienia roszczeń,

 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy z Firmą, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Firmy. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia przez Firmę usług na Pani/Pana rzecz. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

 

 

Udostępnienie danych osobowych

Firma może przekazywać dane osobowe podmiotom upoważnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, a także innym podmiotom w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Firmy takim jak dostawcy usług IT,

 

 

Okres przechowywania danych osobowych

Firma będzie przetwarzać dane osobowe przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa lub prawnie usprawiedliwionego interesu Firmy.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celach marketingowych, konsekwencją czego będzie możliwość zastosowania wobec Państwa uproszczonej ścieżki obsługi oraz przedstawienia zindywidualizowanej oferty produktów i usług oferowanych przez Firmę.

 

 

Prawa osób, których dane przetwarza Firma

W związku z przetwarzaniem przez Firmę Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Firma będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

W celu skorzystania z wskazanych praw mogą Państwo zgłosić się do punktów lub przesłać wniosek listownie lub drogą elektroniczną.

 

 

CZY FIRMA CHRONI PAŃSTWA DANE OSOBOWE ?

Zarówno w trakcie obowiązywania dotychczasowych przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących ochrony danych osobowych (ustawa o ochronie danych osobowych i rozporządzanie wykonawcze do ustawy) jak i w świetle nowych przepisów europejskich Firma przetwarza Państwa dane z wykorzystaniem środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa tych danych. Państwa dane osobowe stanowią najcenniejsze zasoby dla Firmy.

Drogi Użytkowniku,
przypominamy podstawowe informacje z zakresu przetwarzania danych dostarczanych przez Ciebie podczas korzystania z naszego serwisu. Zamykając ten komunikat (kliknięcie w przycisk “Zgoda”),
zgadzasz się na wskazane poniżej działania.

Stosowanie plików cookies i innych technologii
Wraz z naszymi partnerami stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) i inne pokrewne technologie, które mają na celu:
– Zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszych stron
– Ulepszenie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych
– Poznanie Twoich preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszych serwisów
– Wyświetlanie spersonalizowanych reklam, które odpowiadają Twoim zainteresowaniom

Zakres wykorzystywania plików cookies możesz określić w ustawieniach Twojej przeglądarki. Bez wprowadzenia zmian ustawień, informacje w plikach cookies mogą być zapisywane w pamięci Twojego urządzenia.

Tak wykorzystujemy Twoje informacje
W ramach świadczonych przez nas usług staramy się wyświetlać reklamy odpowiadające Twoim zainteresowaniom, które dotyczą naszych produktów oraz produktów klientów korzystających z naszych usług reklamowych (marketing bezpośredni). W tym celu wykorzystujemy informacje zapisywane w plikach cookies, które otrzymujemy podczas korzystania z naszych stron. Nasze działania podejmowane są zgodnie z obowiązującym prawem w ramach tzw. uzasadnionego interesu administratora danych, ponieważ chcemy, by wszystkie nasze usługi, w tym wyświetlane reklamy, były najlepiej dopasowane do potrzeb użytkownika. Administratorem tych danych jesteśmy my, czyli Firma Handlowa „EPI” Piotr Piotrowski. z siedzibą w Dębicy, Ul. Rynek 10. Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem Formularza Kontaktowego w dowolnym momencie wyrazić swój sprzeciw wobec tego rodzaju działań.

Twoje prawa Masz pełne prawo do zgłoszenia podmiotowi wykorzystującemu Twoje dane osobowe żądania dostępu do tych informacji, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Pamiętaj jednak, że nie w każdym przypadku możliwe jest zrealizowanie Twoich praw w odniesieniu do informacji zapisanych w plikach cookies. Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce prywatności, z której dowiesz się między innymi o tzw. rozwiązaniach opt-out, które umożliwiają określenie Twoich ustawień prywatności w trakcie korzystania z Internetu.