Przenikanie ciepła w praktyce

 

Aby podjąć próbę wyliczenia ile pieniędzy w postaci energii znika bezpowrotnie przez okno należy wcześniej określić:

 

  • Współczynnik przenikania ciepła okna “Uw”
  • Powierzchnię okna w m2.
  • Czas przyjęty do obliczeń.
  • Różnicę temperatury wewnętrznej i zewnętrznej w przyjętym okresie grzewczym.

Aby obliczyć straty energii “W” w ciągu jednej godziny, musimy przekształcić wzór do następującej postaci W = Uw * m2 * K * h

 

Dla naszych obliczeń dodatkowo przyjmujemy, że:

  • Okno do obliczeń 1465 mm * 1435 mm
  • Współczynnik przenikania ciepła okna “Uw” = 1,1 lub 1,42
  • Powierzchnię okna w m2 = 2,102
  • Czas przyjęty do obliczeń = 1h, 24h (doba), 720h (1 m-c), 5400h (7,5 m-ca sezonu grzewczego)
  • Różnica temperatury wewnętrznej i zewnętrznej w przyjętym okresie grzewczym = 22°C

 

WIELKOŚĆ STRAT ENERGII ZALEŻNA OD WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA OKNA UW

Okno z Uw = 1,1 W/(m2 * K) Okno z Uw = 1,4 W/(m2 * K)
Uw m2 °C h W kWh Uw m2 °C h W kWh
1,1 2,102 22 1 50,87 0,051 1,4 2,102 22 1 64,74 0,065
1,1 2,102 22 24 1220,84 1,23 1,4 2,102 22 24 1553,80 1,55
1,1 2,102 22 504 25637,67 25,64 1,4 2,102 22 504 32629,77 32,63
1,1 2,102 22 5400 274689,36 274,69 1,4 2,102 22 5400 349604,64 349,61

WARTOŚĆ STRAT ENERGII ZALEŻNA OD WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA OKNA UW

Okno z Uw = 1,1 W/(m2 * K) Okno z Uw = 1,4 W/(m2 * K)
h kWh zł/kWh Strata w zł H kWh zł/kWh Strata w zł
1 0,051 0,50 0,025 1 0,065 0,50 0,033
24 1,23 0,50 0,615 24 1,55 0,50 0,775
504 25,64 0,50 12,82 504 32,63 0,50 16,31
5400 274,69 0,50 137,34 5400 349,61 0,50 174,81

 

 

Tylko dla jednego okna o najbardziej typowym z typowych wymiarów i powierzchni 2.102 m2 wartość strat energii w jednym sezonie grzewczym będzie wynosić 37,47 zł. . Tak więc przez 1 m2 naszego przykładowego okna ulatuje nam energia o wartości 17,83 zł, co wynika z podzielenia wartości straty 37,47 zł, przez powierzchnię okna 2,102 m2.

 

Powie ktoś, że to niewielka strata i błąd nie jest specjalnie kosztowny? No, cóż różne bywają punkty widzenia. Przyjmując, że w standardowym M-4 powierzchnia okien wynosi mniej więcej 13 m2 nasz błąd kosztuje już w jednym sezonie grzewczym 231,79 zł. W niewielkim domu jednorodzinnym powierzchnia okien to ok. 25 m2, a wartość błędu rośnie do kwoty 445,75 zł.

źródło: OKNOTEST.PL