Przenikanie ciepła w praktyce

 

Aby podjąć próbę wyliczenia ile pieniędzy w postaci energii znika bezpowrotnie przez okno należy wcześniej określić:

 

  • Współczynnik przenikania ciepła okna “Uw”
  • Powierzchnię okna w m2.
  • Czas przyjęty do obliczeń.
  • Różnicę temperatury wewnętrznej i zewnętrznej w przyjętym okresie grzewczym.

Aby obliczyć straty energii “W” w ciągu jednej godziny, musimy przekształcić wzór do następującej postaci W = Uw * m2 * K * h

 

Dla naszych obliczeń dodatkowo przyjmujemy, że:

  • Okno do obliczeń 1465 mm * 1435 mm
  • Współczynnik przenikania ciepła okna “Uw” = 1,1 lub 1,42
  • Powierzchnię okna w m2 = 2,102
  • Czas przyjęty do obliczeń = 1h, 24h (doba), 720h (1 m-c), 5400h (7,5 m-ca sezonu grzewczego)
  • Różnica temperatury wewnętrznej i zewnętrznej w przyjętym okresie grzewczym = 22°C

 

WIELKOŚĆ STRAT ENERGII ZALEŻNA OD WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA OKNA UW

Okno z Uw = 1,1 W/(m2 * K)Okno z Uw = 1,4 W/(m2 * K)
Uwm2°ChWkWhUwm2°ChWkWh
1,12,10222150,870,0511,42,10222164,740,065
1,12,10222241220,841,231,42,10222241553,801,55
1,12,1022250425637,6725,641,42,1022250432629,7732,63
1,12,102225400274689,36274,691,42,102225400349604,64349,61

WARTOŚĆ STRAT ENERGII ZALEŻNA OD WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA OKNA UW

Okno z Uw = 1,1 W/(m2 * K)Okno z Uw = 1,4 W/(m2 * K)
hkWhzł/kWhStrata w złHkWhzł/kWhStrata w zł
10,0510,500,02510,0650,500,033
241,230,500,615241,550,500,775
50425,640,5012,8250432,630,5016,31
5400274,690,50137,345400349,610,50174,81

 

 

Tylko dla jednego okna o najbardziej typowym z typowych wymiarów i powierzchni 2.102 m2 wartość strat energii w jednym sezonie grzewczym będzie wynosić 37,47 zł. . Tak więc przez 1 m2 naszego przykładowego okna ulatuje nam energia o wartości 17,83 zł, co wynika z podzielenia wartości straty 37,47 zł, przez powierzchnię okna 2,102 m2.

 

Powie ktoś, że to niewielka strata i błąd nie jest specjalnie kosztowny? No, cóż różne bywają punkty widzenia. Przyjmując, że w standardowym M-4 powierzchnia okien wynosi mniej więcej 13 m2 nasz błąd kosztuje już w jednym sezonie grzewczym 231,79 zł. W niewielkim domu jednorodzinnym powierzchnia okien to ok. 25 m2, a wartość błędu rośnie do kwoty 445,75 zł.

źródło: OKNOTEST.PL